Error 500: Internal server error

Er is een fout op de server opgetreden. Reden van deze fout is vaak:

  • De map waarin het PHP script is geplaatst heeft alle rechten toegekend gekregen. PHP weigert uit te voeren als de map waarin het bestand staat alle rechten toegewezen heeft gekregen. De map mag maximaal de rwxrwxr.x (775) rechten hebben.
  • Het PHP script zelf heeft te veel rechten toegewezen gekregen. De rechten voor een PHP script mag maximaal rw.rw.r.. (664) zijn.
  • Indien u deze foutmelding ziet en bovenstaande niet van toepassing is, neem dan contact op met de helpdesk van bHosted.nl.